• خانه
  • کاهش خشونت در خیابان با علوم رفتاری

کاهش خشونت در خیابان با علوم رفتاری

کاهش خشونت در خیابان با علوم رفتاری

یکی از مواردی که می تواند سبب ایجاد مشکلات متعددی در سطح جامعه شود، خشونت در خیابان است به همین دلیل باید سعی کنیم این خشونت را تا حد امکان کاهش دهیم در ادامه با ذکر مثال به شما می گوییم چگونه می توان اینگونه خشونت ها را کاهش داد و به این بحث در علم اقتصاد رفتاری می پردازیم.

کاهش خشونت در خیابان با علوم رفتاری

به طور کلی زمانی که مشکل یا تجمعی در خیابان شکل می گیرید پلیس و نیروی های امنیتی وارد عمل می شوند، این روش می تواند باعث آن شود که خشونت بین تجمع کنندگان پلیس بسیار زیاد شود. اما روش هایی هستند که می تواند جایگزین مناسب تری باشند.

به عنوان مثال در سال 2011 به دلیل خشونت بسیار زیاد در خیابان های لندن بسیاری از کسب و کار ها دچار خسارت شدند. بعد از مدتی تیم Ogilvy change مامور بررسی رفتاری این موضوع شد؛ چالش آن ها این بود که چگونه می توان رفتار های ضد اجتماعی در خیابان های وولویچ پس از شورش های لندن در سال 2011 را کاهش دهیم.

استفاده از تئوری baby schema effect

این گروه از این تئوری استفاده کردند، بر اساس این تئوری چهره کودک احساس مراقبت در انسان را بر می انگیزد. ولی بر خلاف نظر این گروه و این تئوری بسیاری از افراد پیشنهاد داده بودند که از پلیس استفاده شود، اما آن ها ایده تصویر کودک را دنبال کردند.

یکی از آمار های جالبی که این گروه منتشر کرد این بود که حقوق پلیس در سال 20 هزار پوند در می آمد؛ ولی هزینه رنگ آمیزی تمام کرکره ها 10 هزار پوند می شد. بنابراین تصمیم گرفتند تمامی کرکره مغازه ها را با تصاویر کودکان نقاشی کنند. بعد از اجرا و نقاشی شدن تمامی کرکره ها نتیجه بسیار عالی گرفتند. نتیجه این بود که رفتار های ضد اجتماعی 20 درصد کاهش پیدا کرده بود.

نتیجه گیری

با توجه به کار این گروه و تئوری آن ها می توان گفت اگر می خواهیم خشونت را کاهش دهیم باید راهکار های مختلفی را امتحان کنیم؛ راهکار هایی که بتوان با مردم ارتباط برقرار کرد. مانند تئوری baby schema effect  که احساس مراقبت را در انسان بر می انگیزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.