شاهسوند

پروژه شاهسوند در مورد تاثیر زبان بر درک طعم محصول ماسالاتی بود.

مساله: آیا زبان فارسی و انگلیسی در بر ادراک طعم تاثیر دارد؟

سوپروایزرهای پروژه: پروفسور حادجیکریستیدیس، روری ساترلند

متودولوژی: آزمایش میدانی در چهار روز متوالی و سمپلینگ چای ماسالاتی در فروشگاه هایپرمی

نتیجه پروژه: رضایت از طعم چایی ماسالاتی هنگام استفاده از لوگو و شعار انگلیسی میزان بالاتری داشت.

حامد زرندی
حامد زرندی

استراتژیست رفتاری

مشاهده تمام پروژه ها