برادران حسینی

پروژه برادران حسینی برای افزایش فروش کمپین تبلیغاتی یلدا سال 97 بود.

مساله: چطور نرخ مراجعه کنندگان به پیج و سایت را با درصد بهینه تری به مشتری تبدیل کنیم.

سوپروایزر پروژه: پروفسور حادجیکریستیدیس

متودولوژی: ایجاد محصول آجیل اقتصادی و دسته بندی مشخص آجیل سفارشی و آجیل سنتی

تئوری های پروژه: حسابداری ذهنی، اثر زمینه، معماری انتخاب

نتیجه: افزایش فروش گران ترین آجیل (به دلیل اثر زمینه ایجاد شده) و فروش بالای آجیل اقتصادی در کنار اشتراک گذاری بسیار زیاد این محصول بین مخاطبین.

حامد زرندی
حامد زرندی

استراتژیست رفتاری

مشاهده تمام پروژه ها