• خانه
  • اکثر لحظات یک خاطره اهمیتی ندارند؟

اکثر لحظات یک خاطره اهمیتی ندارند؟

اکثر لحظات یک خاطره اهمیتی ندارند؟

مغز ما ممکن است در مواقعی خاطراتی را به یاد بیاورد که ممکن است بیشتر لحظات این خاطرات مهم نباشد، به دلیل آنکه مغز خاطرات را بر اساس لحظات اوج و پایان به خاطر می آورد. در اینجا به این موضوع در بحث اقتصاد رفتاری می پردازیم.

نحوه یادآوری خاطرات توسط مغز

به خاطر داشته باشید که مغز ما تمامی لحظه های یک خاطره را به یاد نمی آورد بلکه فقط لحظات اوج هیجان و پایان هر اتفاق را به یاد می آورد. می توان گفت میانبر روانشناختی در مغز وجود دارد که نحوه یادآوری خاطرات را تغییر می دهد.

به عنوان مثال به خاطره ای که مادر ها از زایمان تعریف می کنند دقت کنید؛ آن ها بیشتر از لحظه ای که بچه را دیدند صحبت می کنند، نه از سختی های زایمان یعنی لحظه پایان زایمان را به یاد می آورند. دنیل کانمن می گوید حافظه طوری طراحی نشده که تجربه متوالی یا تمام رنج و خوشی ما را ذخیره کند. برای زنده ماندن نیاز نیست تمام تجربیات را به یاد بیاریم.

چرا لحظات اوج و پایان؟

چیز های که از نظر احساسی شدید باشند، بهتر در خاطره انسان می مانند، بنابراین می توان گفت انسان شروع و پایان یک اتفاق بهتر در خاطرش می ماند. حال شاید بخواهید بدانید که چرا مغز به دنبال لحظات اوج و پایان است. این قاعده به دلیل میانبر نماینده ذهنی در مغز است، مغز برای لحظات و افراد prototype می سازد.

چطور می توانیم از این قاعده استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانید از این قاعده نهایت استفاده را ببرید، باید لحظات اوج و پایان خوب بسازید؛ با این روش می توانید به خوبی از این قاعده بهره مند شوید.

در آزمایشی بیماران کولونوسکوپی در دو شرایط قرار داده شدند بیمارانی که با درد، کولونوسکوپی آن ها تمام می شد و بیمارانی که بعد از اتمام کولونوسکوپی با درد کمتر ادامه پیدا می کرد. گروه دوم زمان بیشتری درد را تحمل کردند اما به دلیل آنکه پایان درد ناکی آنچنان نداشتند، احساس درد کمتری را در مجموع گزارش داده اند.

اگر لحظات اوج منفی و مثبت در یک اتفاق داشتیم چگونه است؟

زمانی که لحظات شما متفاوت بودند و اوج منفی و مثبتی را تجربه کردید باید روی لحظات مثبت تمرکز کنید و آن ها را تعریف کنید به همین دلیل لحظات منفی شما کمرنگ می شوند. به این نکته توجه کنید که می توان خاطرات را دوباره باز تعریف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.