• خانه
  • تورم ، آزادی انتخاب و کنترل

تورم ، آزادی انتخاب و کنترل

تورم ، آزادی انتخاب و کنترل

شما دو رستوران را به عنوان گزینه ای برای دورهمی آخر هفته خود با دوستانتان در نظر گرفته اید،بعد از بررسی متوجه می شوید که منوی یکی از رستورانها شامل بیش از بیست نوع غذا و منوی رستوران دیگر فقط 5 نوع غذا دارد. با فرض کیفیت محیطی و غذایی یکسان شما کدام رستوران را انتخاب می کنید؟ در ادامه به توضیح این موضوع در بحث اقتصاد رفتاری می پردازیم.

احساس آزادی

واضح است، شما رستورانی را انتخاب می کنید که تنوع غذایی بیشتری دارد، زیرا این نوع تنوع غذایی آزادی انتخاب بیشتری به شما می دهد. آزادی انتخاب یعنی مجموع گزینه های در دسترس که میزان اختیار فرد در انتخاب های آینده اش را تعیین می کند.

احساس آزادی انتخاب متغییری است که می تواند نقش تعیین کننده ای در رضایت از زندگی و شادی در تمام جوامع داشته باشد.

آزادی انتخاب با میزان کنترلی که فرد احساس می کند بر موقعیت خود دارد، تعیین می شود که به آن منبع کنترل می گویند. فکر می کنید احساس افراد در مورد آزادی انتخاب و منبع کنترل در جوامع مختلف چگونه است؟

اگر افراد یک جامعه تصور کنند که منبع کنترل آنها به عوامل درونی مانند تلاش خود بستگی دارد، چه واکنش و احساسی خواهند داشت؟  در مقابل اگر افراد احساس کنند که منبع کنترل آنها به عوامل بیرونی مانند تصمیم گیری سیاستگذاران و حاکمان جامعه بستگی دارد، چه احساس و واکنشی خواهند داشت؟

احساس اینکه منبع کنترل فرد به عوامل بیرونی بستگی دارد، ممکن است او را به سمت مکانیزمی بکشاند که به آن درماندگی آموخته شده می گویند. در نتیجه رضایت آنها نسبت به محصول پایین می آید.

در مقابل احساس اینکه منبع کنترل فرد به عوامل درونی بستگی دارد، او را به سمت مکانیزمی می کشاند که به آن واکنش یا مقاومت می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.