• خانه
  • تورم و نظریه مقاومت

تورم و نظریه مقاومت

تورم و نظریه مقاومت

شما فرزند نوجوانی دارید که در مقابل توصیه و نصیحت هایتان بی پرواست و سرکشی می کند.آیا تابحال به دلیل کار او فکر کرده اید؟ در ادامه به توضیح این موضوع در بحث اقتصاد رفتاری می پردازیم.

نظریه مقاومت یا واکنش

احتمالا فرزند شما احساس می کند که آزادی و حق انتخاب او برای انجام کارهایی که دوست دارد گرفته شده است.

اگر به موزه رفته باشید،تابلوهایی با عنوان ” دست نزنید” یا “عکسبرداری ممنوع” را در مسیر خود مشاهده می کنید. دیدن این نوشته ها چه احساسی در شما بوجود می آورد؟ آیا وسوسه ای برای لمس اشیا موجود درموزه یا عکس برداری در شما ایجاد نمی کند؟

زمانی که افراد احساس کنند “آزادی عمل” آنها به وسیله توصیه یا دستوری مورد “تهدید” قرار می گیرد،انگیزه می گیرند تا از خودمختاری و آزادی عمل خود در برابر آن موقعیت حفاظت کنند.

این سرکشی علیه یک توصیه یا دستور با عنوان “نظریه مقاومت یا واکنش” بیان می شود.

حتما زمان آغاز همه گیری کرونا را به خاطر دارید، زمانی که دولتها از افراد خواستند تا از ماسک استفاده کنند، این تغییر در سبک زندگی نوعی “احساس سلب آزادی” در افراد و در نتیجه “مقاومت” در برابر استفاده از ماسک ایجاد کرد.

مقاله مرتبط:”تورم ، آزادی انتخاب و کنترل”

مقاومت زمانی رخ می دهد که فرد نسبت به موقعیت تهدید شده آزادی داشته یا دارد و اهمیت آن موضوع برایش زیاد است.هر چقدر میزان آزادی سلب شده بیشتر باشد،واکنش نیز “بیشتر” خواهد شد. همچنین زمانی واکنش به یک تهدید بیشتر می شود که فرد حس کند سلب آزادی در یک موقعیت منجر به سلب آزادی های بیشتری در آینده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.