بلاگ

عقلانیت محدود

فهمیدیم اگر خودمان را با تعریف انسان واقعی، بازتعریف نکنیم باعث می‌شود که انتظار درستی از خودمان نداشته باشیم. حال

ادامه مطلب

خطا در برنامه ریزی

دنیل کانمن و آموس تورسکی در مقاله ای عنوان کردند که مردم به دلیل قضاوت های شهودی در پیش بینی

ادامه مطلب

اکثر لحظات یک خاطره اهمیتی ندارند؟

مغز ما ممکن است در مواقعی خاطراتی را به یاد بیاورد که ممکن است بیشتر لحظات این خاطرات مهم نباشد،

ادامه مطلب

چرا شادی دوام ندارد؟

تا به حال دقت کرده اید بعد از خرید ماشین یا خانه، یا به طور کل خریدهایی که نسبت به

ادامه مطلب