بلاگ

ارتباط اقتصاد رفتاری و سلامت

اقتصاد رفتاری بینش‌های اقتصاد و روانشناسی را با هم ترکیب می‌کند تا نشان دهد که افراد چگونه از فرضیات استاندارد

ادامه مطلب

ارتباط اقتصاد رفتاری و مدیریت

در این مطلب درباره اقتصاد رفتاری و مدیریت صحبت می کنیم. این یکی از موضوعات جالب توجه در بحث اقتصاد

ادامه مطلب

وابستگی مسیر چیست؟

در این مطلب در مورد قانون وابستگی مسیر صحبت می کنیم که در بحث اقتصاد رفتاری جای دارد. با ما

ادامه مطلب

اقتصاد رفتاری و محیط زیست

سالانه 40میلیارد دلار الکتریسیته هدر می‌رود، این مقدار در جهت رفاه حال ما مصرف نمی‌شود بلکه باعث ایجاد تاثیرات منفی

ادامه مطلب

تعریف رضایت مشتری در حوزه قیمت گذاری رفتاری

در این مطلب درباره رضایت مشتری صحبت می کنیم. این بحث در حیطه قیمت گذاری رفتاری قرار دارد. در این

ادامه مطلب

قیمت گذاری رفتاری:توضیح مفهوم میانبر ذهنی

میانبر ذهنی چیست؟ از آن چه می دانید؟ در این مطلب در مورد توضیح مفهوم میانبر ذهنی در مبحث قیمت

ادامه مطلب
فین تک

فین تک؛تکنولوژی مالی؛ علوم رفتاری

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بودجه‌بندی معمولا کارساز نیست؛ اما آیا اید‌ه‌های دیگری برای طراحی تکنولوژی مالی وجود دارد؟ اکثر مردم

ادامه مطلب

توضیح مفهوم سوگیری وضع موجود

سوگیری وضع موجود چیست؟ در این مطلب در مورد این موضوع که در بحث اقتصاد رفتاری مطرح می شود صحبت

ادامه مطلب

مفهوم اثر هاله ای بطور کامل

اثر هاله ای چیست؟ این اثر که یک سوگیری شناختی است، یکی از مفاهیم مهم در حوزه اقتصاد رفتاری است

ادامه مطلب

قانون وبر چیست؟+مثال

معمولا شرکت­ها، محصولات و تبلیغات خود را به نوعی دستکاری می­کنند که بتوانند ادراک مشتری را نسبت به آن محصول

ادامه مطلب