• خانه
  • نویسنده: حامد زرندی
  • حامد زرندی هستم، استراتژیست رفتاری. در حال حاضر در دو بخش پروژه های اقتصاد رفتاری در بازاریابی و آموزش اقتصاد رفتاری فعالیت میکنم. پروژه های اقتصاد رفتاری در بازاریابی به دو قسمت، قیمت گذاری رفتاری و استفاده از اقتصاد رفتاری در کمپین های تبلیغاتی تقسیم می شود. در بحث آموزش هم، مباحث: قیمت گذاری رفتاری، اقتصاد رفتاری در بازاریابی و مفاهیم اقتصاد رفتاری را در سازمان ها آموزش میدهم.
    حامد زرندی در متمم
    حامد زرندی در علم نت
    حامد زرندی در مدرسه بازاریابی
    حامد زرندی در اینستاگرام

نویسنده: حامد زرندی

خطا در برنامه ریزی

دنیل کانمن و آموس تورسکی در مقاله ای عنوان کردند که مردم به دلیل قضاوت های شهودی در پیش بینی

ادامه مطلب

اکثر لحظات یک خاطره اهمیتی ندارند؟

مغز ما ممکن است در مواقعی خاطراتی را به یاد بیاورد که ممکن است بیشتر لحظات این خاطرات مهم نباشد،

ادامه مطلب

چرا شادی دوام ندارد؟

تا به حال دقت کرده اید بعد از خرید ماشین یا خانه، یا به طور کل خریدهایی که نسبت به

ادامه مطلب